Kontakta Oss 08-502 35 020

JPS Administration

JPS samordnar och administrerar kundgrupper och Grupptalan i finansiella tvister i brygglån, obligationer & preferensaktier.

Kontakta Oss

 • Telefon 08-502 35 020 alt 070-49 57 927

 • Vardagar kl 0900-1900.

 • Samtalet är förutsättningslöst och kostnadsfritt.

 • JPS har tillgång till specialister inom finansiella och juridiska områden.

 • E-mail frågor: kontakt@jpsradgivning.se

Rättvisa
 • Brygglån företagsobligationer & preferensaktier

 • Finansiell konsumenträtt

  Alla försäkringsförmedlare som har egna tillstånd måste enligt lag ha en ansvarsförsäkring som ska täcka eventuella skadeståndskrav. Det innebär att du, om du anser dig ha drabbats av skada till följd av en förmedlad rådgivning av t.ex. företagsobligationer, preferensaktier, kan anlita JPS tillgång till specialister att se över dina möjligheter och rättigheter till ersättning från förmedlarbolagets ansvarsförsäkring.

  Kontakta Oss

  • Telefon 08-502 35 020 alt 070-49 57 927

  • Vardagar kl 0900-1900.

  • samtalet är förutsättningslöst och kostnadsfritt.

  • JPS har tillgång till specialister inom finansiella och juridiska områden.

  • E-mail frågor: kontakt@jpsradgivning.se

Media arkiv

Företagsobligation

Återbetalning av högriskobligation 

Ta reda på mer

Om JPS Administration
JPS Administration har delat sig ifrån JPS Rådgivning www.jpsradgivning.se  då det finns ett behov av en specialiserad administratör att samordna och organisera inom finansiella tvister.

JPS ADMINISTRATION

VÄXELNUMMER: 08-502 35 020
E-MAIL: KONTAKT@JPSADMIN.SE

BESÖKSADRESS:
ARTILLERIGATAN 6, 1 TR, 114 51 STOCKHOLM